Black Ribbon

เครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

ร่วมมือ ร่วมใจ นำพาอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

มาตรการภาครัฐ

มาตรการภาครัฐ

ไม่ควรพลาดโอกาสดีดีที่จะใช้ประโยชน์ความช่วยเหลือหลากหลายที่ภาครัฐจัดให้
ทั้งอุดหนุนค่าใช้จ่าย ลดหย่อนภาษี เติมเต็มเทคโนโลยีและบุคลากรวิจัยที่ขาดแคลน ให้โอกาสเข้าถึงการจัดซื้อภาครัฐ และช่วยส่งเสริมตลาดทุกภาคส่วน ฯลฯ ...
แหล่งบริการ

แหล่งบริการ

มารู้จักกับแหล่งบริการหลากหลายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
ใครดูแลนโยบายส่งเสริมนวัตกรรม ใครเป็นแหล่งทุน แหล่งวิจัยพัฒนา แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ส่งเสริมการตลาด ฯลฯ ... พร้อมช่องทางติดต่อเข้าถึง
ต่อยอดงานวิจัย

ต่อยอดงานวิจัย

จุดประกายโอกาสธุรกิจเพื่ออนาคต ด้วยผลงานวิจัยพร้อมใช้จากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผ่านการกลั่นกรองและทดสอบประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีแล้ว นำมาสื่อสารสู่ผู้สนใจลงทุนด้วยรูปแบบและภาษาเชิงธุรกิจที่กระชับเข้าใจง่าย
ตัวอย่างความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จ

เรียนลัดจากประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมจนประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์
จุดเริ่มต้นของความคิด การฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี การระดมทุน การร่วมมือระหว่างนักอุตสาหกรรมกับนักวิจัย การนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ฯลฯ
การจัดการนวัตกรรม

การจัดการนวัตกรรม

แนะนำบทความ หนังสือ และสื่อเรียนรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแนวทางจัดการนวัตกรรมเพื่อความสำเร็จเชิงพาณิชย์
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ
แนวกิจกรรมเครือข่ายฯ
ทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรม
ข้อควรปรับปรุงมาตรการและบริการ
ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมภาพกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

รวมภาพกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

รวมภาพกิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 (Make it Happen Camp for Agri-Foodtech Startup under Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ...

YSF ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์

YSF ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม / young smart farmers จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมใน “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0” (Make it Happen Camp for Agri-Foodtech Startup under Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ...

กระทรวงดีอีได้ทัพหน้า “ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์” เปลี่ยนประเทศสู่สังคมดิจิทัล

กระทรวงดีอีได้ทัพหน้า “ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์” เปลี่ยนประเทศสู่สังคมดิจิทัล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ...

สวนมะม่วงกำไร ตัวอย่างการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้สำเร็จ

สวนมะม่วงกำไร ตัวอย่างการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้สำเร็จ

"น้ำมะม่วงกำไร" ต่อยอดธุรกิจ จากรุ่นพ่อสู่ลูกดันโกอินเตอร์

การต่อยอดธุรกิจ ถือเป็นจุดสำคัญของทางรอดของธุรกิจ ที่ผา่นมา ผลการวิจัยระบุว่าส่วนหนึ่ง การทำธุรกิจครอบครัวไม่สามารถอยู่รอด ส่งต่อให้รุ่นต่อมาได้ เหตุผลสำคัญมาจากการไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ รุ่นพ่อทำแบบไหน รุ่นลูกก็ไม่คิดพัฒนาต่อยอด ขายแบบเดิมๆ ไม่ทันตามยุคสมัย ส่งผลให้สุดท้ายไปไม่รอด

อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

สตาร์ทอัพธุรกิจเกษตรอาหารเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และภาคบริการ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกหลายแห่งได้ร่วมกันจัดขึ้น

อ่านต่อ...

ต่อยอด Young Smart Farmer มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

ต่อยอด Young Smart Farmer มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันอาหาร สำนักงานคณะกรรการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0

อ่านต่อ...